سقف خانه ها در نقاط مختلف کشور چگونه است؟

سقف خانه ها در نقاط مختلف کشور چگونه است؟

در طول سالیان دراز  که از زندگی بشر در سیاره زمین میگذرد سبک زندگی و خانه نشینی تغییر کرده است. بشر اولیه از زندگی در غار و روی درختان به سبک زندگی مدرنی رسیده و در این مدت تجربیاتی در زمینه معماری خانه خود بدست آورده است.

بشر اموخته تا با نوع مکانی که در آن زندگی میکند خود را سازگار کند و فهمیده که مثلا در مناطق پر باران نیاز اولیه این است که اب را خانه خود دور نگه دارد و یا در مناطق گرمسیر باید چاره ای می اندیشید تا از شدت گرما کم کند.

در این مقاله به بررسی دلیل اینکه چرا بشر سقف های مختلفی برای خانه های خود ساخته میپردازیم. با پرچین همراه باشید.

ادامه مطلب

Enter your keyword